Kurser i Psykologi

Psykologin studerar hela människan från hjärnan och dess funktioner till hur vi agerar och interagerar med andra individer, grupper och organisationer.
Du kan studera psykologi från grundläggande nivå upp till och med forskarutbildningsnivå. Psykologikunskaper är värdefulla inom alla områden där individen och hennes beteende är av intresse och de är också användbara i privatlivet för att förstå sig själv och andra bättre.

Kurser på grundnivå

Biologisk psykologi, lärande, motivation och lyckaUtbildningstillfällen

Kurskod: PSG020

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska
Programkurs
30 HP
Forskningsmetodik och fördjupningsarbeteUtbildningstillfällen

Kurskod: PSGB06

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 13–22
Svenska
 Fristående kurs
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 46–3
Svenska
 Fristående kurs
15 HP
Individ, organisation och samhälleUtbildningstillfällen

Kurskod: PSG040

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska
Programkurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 4–23
Svenska
Programkurs
30 HP
Introduktion till psykologiUtbildningstillfällen

Kurskod: PSGA26

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–3
Svenska
 Fristående kurs
15 HP
Introduktion till psykologiUtbildningstillfällen

Kurskod: PSGAB1

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 46–50
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Introduktion till psykologi och människan i ett utvecklingsperspektivUtbildningstillfällen

Kurskod: PSG010

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–3
Svenska
Programkurs
Inställt
30 HP
Introduktion till psykologi och människan i ett utvecklingsperspektivUtbildningstillfällen

Kurskod: PSG012

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–3
Svenska
Programkurs
30 HP
Ledarskapets psykologiUtbildningstillfällen

Kurskod: PSGB09

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 46–3
Svenska
 Fristående kurs
15 HP
Neuropsykologi, socialpsykologi samt prevention och hälsaUtbildningstillfällen

Kurskod: PSG030

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–3
Svenska
Programkurs
30 HP
Organisationens psykologiUtbildningstillfällen

Kurskod: PSGB08

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–45
Svenska
 Fristående kurs
15 HP
Positiv psykologi och hälsaUtbildningstillfällen

Kurskod: PSGB05

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–12
Svenska
 Fristående kurs
15 HP
Psykologi - grunderUtbildningstillfällen

Kurskod: PSGA38

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska
 Fristående kurs
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–3
Svenska
 Fristående kurs
30 HP
Psykologins forskningsfältUtbildningstillfällen

Kurskod: PSGC20

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska
 Fristående kurs
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–3
Svenska
 Fristående kurs
30 HP
Psykologisk bedömning och utredning avseende individenUtbildningstillfällen

Kurskod: PSG050

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–3
Svenska
Programkurs
30 HP
Socialpsykologi ur ett psykologiskt perspektivUtbildningstillfällen

Kurskod: PSGA66

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–22
Svenska
 Fristående kurs
Inställt
VT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–12
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Transpersonell psykologiUtbildningstillfällen

Kurskod: PSGA17

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
UtvecklingspsykologiUtbildningstillfällen

Kurskod: PSGA86

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 13–22
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Verksamhetsförlagd utbildning samt behandlingsmetoderUtbildningstillfällen

Kurskod: PSG060

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska
Programkurs
Sommar-25
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska
Programkurs
30 HP

Kurser på avancerad nivå

Besluts- och bedömningspsykologiUtbildningstillfällen

Kurskod: PSAM02

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 8–12
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Hållbart ledarskapUtbildningstillfällen

Kurskod: PSAM06

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 41–45
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Introduktion till psykologi, hållbarhet och globala utmaningarUtbildningstillfällen

Kurskod: PSAM01

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–7
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Klinisk psykologi II och evidensbaserad psykoterapiUtbildningstillfällen

Kurskod: PSA070

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–3
Svenska
Programkurs
30 HP
KonflikthanteringUtbildningstillfällen

Kurskod: PSAM08

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 51–3
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Kris- och katastrofpsykologiUtbildningstillfällen

Kurskod: PSAM03

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 13–17
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Ledarskap och personlighetUtbildningstillfällen

Kurskod: PSAD09

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 13–22
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Livsåskådning och globala trenderUtbildningstillfällen

Kurskod: PSAM04

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 18–22
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Organisation, innovation och evidensbaserad psykoterapiUtbildningstillfällen

Kurskod: PSA080

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska
Programkurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 4–22
Svenska
Programkurs
30 HP
Organisationspsykologi och vetenskapliga metoder inom klinisk psykologi och evidensbaserad psykoterapiUtbildningstillfällen

Kurskod: PSA090

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–3
Svenska
Programkurs
30 HP
Positiv beteendeförändringUtbildningstillfällen

Kurskod: PSAM05

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–40
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Positiv psykologi och salutogent perspektivUtbildningstillfällen

Kurskod: PSAM07

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 46–50
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Psykologprogrammet: ExamensuppsatsUtbildningstillfällen

Kurskod: PSA100

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska
Programkurs
Sommar-25
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska
Programkurs
30 HP