Uppdaterat GUI för Ozlab och ny Ozlabmanual

 2017-03-22