Nina Lykke, hedersdoktor vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap