Kontakta webbredaktionen

Har du frågor om en särskild sida?

Längst ner på varje webbsida ser du vem som är sidansvarig för den aktuella sidan. Kontakta i första hand denna person om du har frågor eller synpunkter som rör sidans innehåll.

Vilka jobbar med webben?

Huvudansvaret för de centrala delarna av universitetets webbplats kau.se ligger på avdelningen för Kommunikation och externa relationer. Där finns ett centralt webbteam som bland annat arbetar med:

  • utveckling av kau.se
  • ansvar och uppdatering av redaktionellt innehåll på centrala webbplatser
  • systemförvaltning av webbpubliceringsverktyget Drupal
  • svarar på webmaster@kau.se

Kau.se består även av ett stort antal lokala webbplatser, med egna lokala webbredaktörer. Det gäller exempelvis våra avdelnings- eller ämneswebbplatser samt webbplatser för olika forskargrupper. Ansvaret för dessa sidor ligger på respektive verksamhet.