Region Värmland och Karlstads universitet skapar tio professurer

 2010-01-28