Positivt ekonomiskt resultat för universitetet

 2008-02-21