Första licentiatavhandlingen i fysik är klar

 2001-02-22