Välkommen till ämnet nationalekonomi vid Karlstads universitet! Nationalekonomi är studiet av hur vi hushåller med samhällets begränsade resurser, samt hur incitament påverkar vårt agerande. Inom mikroekonomin studeras bland annat enskilda marknader och hur bra eller dåligt dessa fungerar, samt potentiella lösningar till uppkomna problem. Inom makroekonomin studeras exempelvis orsakerna till arbetslöshet, inflation och ekonomisk tillväxt.

Utbildning

Vi erbjuder utbildning både på grundnivå och på avancerad nivå inom program och fristående kurser. Inom ramen för civilekonomprogrammet finns fördjupningarna nationalekonomi samt finansiell ekonomi. Vi erbjuder också ett ettårigt magisterprogram i nationalekonomi. De flesta av kurserna ges både på svenska och på engelska.

Forskning

Forskningen i nationalekonomi vid Karlstads universitet är framförallt tillämpad forskning inom välfärdsekonomi, beteendeekonomi och arbetsmarknadsekonomi. Läs mer om vår forskning genom att klicka dig vidare i menyn.

Economics Seminars, autumn 2016

  • 25/8 Are fire safe cigarettes actually fire safe? Evidence from changes in US state laws - Carl Bonander (Karlstad University)
  • 15/9
  • 20/10 On the consequences of inheritances for the wealth distribution - Mikael Elinder (Uppsala University)
  • 17/11 Jo Thori Lind (University of Oslo)
  • 14/12 Wage effects of licensure and unionization - Ida Drange (Work Research Institute, Norway)

Time: 12.00-13.00
Room: 11A223