Nyheter

 • 2021-05-28

  Ny utbildning inom additiv tillverkning ska möta industrins stora behov

  KK-stiftelsen beviljar två miljoner kronor till Karlstads universitet, Mittuniversitetet och Örebro universitet för att starta utbildningsprogram på avancerad nivå inom additiv tillverkning med metalliska material.

  - Svensk industri ser att en av de största utmaningarna för att kunna industrialisera additiv tillverkning i metall är brist på utbildning, säger Pavel Krakhmalev, professor i materialvetenskap vid Karlstads universitet.

  - Efterfrågan på kompetenta medarbetare inom området är så stor att flera svenska företag har behövt rekrytera utanför Sverige, säger Lars-Erik Rännar, professor och projektledare på Sports Tech Research Centre vid Mittuniversitetet.

 • 2021-04-19

  Effektivisering av polymera solceller

  Karlstads universitet har sedan många år en framgångsrik forskning om polymera solceller. En nyligen publicerad rapport handlar om studier av solcellens aktiva lager, det lager där solljuset omsätts till elektricitet. Syftet är att bättre förstå hur strukturen av det aktiva lagret på solcellen bildas, för att därigenom kunna öka solcellens effekt.

  - Jag har studerat det aktiva lagrets övergång från lösning till fast tunn film, säger Ishita Jalan, doktorand i kemi. Den här forskningen kommer att bidra till förståelsen för torkningsprocessen. Att kunna förstå och kontrollera den processen har stor betydelse för prestandan och produktionen när det gäller polymera solceller.

 • 2020-10-13

  Nanoteknikens underbara värld

  Ny forskning om nanosystem av silver på kiselytor har publicerats i en doktorsavhandling på Karlstads universitet. Det handlar om nya metoder för att forma silverfilm på kisel, vilket har gjort det möjligt att i mer detalj studera intressanta kvantmekaniska fenomen.

  - Jag har sysslat med forskning inom nanovetenskap eller mer specifikt materialfysik, med mätning av nanometertunna silverfilmer på kisel, säger Samuel Starfelt, doktor i materialfysik. Kisel är en halvledare som används flitigt inom datorindustrin, medan silver är en metall med bra strömledaregenskaper. Eftersom industrin hela tiden strävar efter allt mindre datorkomponenter, så är det viktigt att förstå vilka nya fysikaliska fenomen som uppstår när de når nanoskalan.

 • 2019-12-06

  Internationellt samarbete skalar upp och utvecklas

  Sedan 2016 pågår MIRAI, ett samarbete mellan svenska universitet och lärosäten i Japan. Nu startar en ny period för MIRAI från nästa år med flera svenska och japanska lärosäten. De kommer att samverka inom forskning, utbildning och innovation. Nyligen genomfördes i Stockholm ett möte där man diskuterade nästa steg.

  - Vi ser mycket positivt på att det finns möjligheter att vara med i en fortsatt utveckling av MIRAI eftersom vi haft så goda erfarenheter av det hittillsvarande projektet, säger Jorge Solis, docent i elektroteknik och kontaktperson för MIRAI vid Karlstads universitet. Vi har både haft japanska forskarstudenter här hos oss i Karlstad och studenter från oss har fått möjlighet att resa till japanska lärosäten. Samarbetet omfattar även möjligheter till gästprofessurer.

 • 2019-08-30

  Prisat konferensbidrag i Melbourne

  Doktoranden Mohamed Sadek mottog pris för sitt paper vid ICM-13, International Conference on the Mechanical Behaviour of Materials, i Melbourne Australien. Han är doktorand i materialteknik vid Karlstads universitet och närmar sig nu disputationen.

  - Det var inte väntat från min sida att jag skulle få pris för mitt paper på konferensen, säger Mohamed Sadek, doktorand i materialteknik. Men jag blev naturligtvis mycket glad och hedrad, eftersom det var en stor internationell konferens med många deltagare från hela världen.

 • 2019-06-03

  Workshop i elektroteknik för ökad samverkan

  Syftet med dagen var att utveckla samverkan med näringslivet och gemensamt verka för utveckling av högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik.

  - Vi är mycket nöjda med den breda medverkan vi hade på workshopen, säger Andreas Theocharis, universitetslektor i elektroteknik. Det innebar att vi fick ett bra tillfälle att presentera vår utbildning till berört näringsliv, både regionalt och nationellt.

  Deltagarna kom bland annat från Ellevio, Glava Energicenter, Karlstads el- och stadsnät, Prevas och Sweco.