Nyheter

 • 2021-11-08

  Solcellsforskning med ny inriktning

  Perovskit är materialet som har fått stor uppmärksamhet inom solcellsforskning över hela världen det senaste decenniet. Perovskitsolceller kombinerar fördelarna med hög prestanda hos traditionella kiselsolceller och låg tillverkningskostnad hos polymerbaserade solceller. Låter som en absolut vinnare, men det finns fortfarande mycket att beforska innan konkurrenskraftig tillverkning av perovskitsolceller blir möjlig.

  - Perovskit visar sig ha stor utvecklingspotential som ett solcellsmaterial, säger Ellen Moons, professor i fysik och forskningsledare. Vi har nyligen rekryterat två postdoktorer, vilka båda har disputerat inom det här området och vår solcellsforskning kompletteras nu med en ny inriktning.

 • 2021-05-28

  Ny utbildning inom additiv tillverkning ska möta industrins stora behov

  KK-stiftelsen beviljar två miljoner kronor till Karlstads universitet, Mittuniversitetet och Örebro universitet för att starta utbildningsprogram på avancerad nivå inom additiv tillverkning med metalliska material.

  - Svensk industri ser att en av de största utmaningarna för att kunna industrialisera additiv tillverkning i metall är brist på utbildning, säger Pavel Krakhmalev, professor i materialvetenskap vid Karlstads universitet.

  - Efterfrågan på kompetenta medarbetare inom området är så stor att flera svenska företag har behövt rekrytera utanför Sverige, säger Lars-Erik Rännar, professor och projektledare på Sports Tech Research Centre vid Mittuniversitetet.

 • 2021-04-19

  Effektivisering av polymera solceller

  Karlstads universitet har sedan många år en framgångsrik forskning om polymera solceller. En nyligen publicerad rapport handlar om studier av solcellens aktiva lager, det lager där solljuset omsätts till elektricitet. Syftet är att bättre förstå hur strukturen av det aktiva lagret på solcellen bildas, för att därigenom kunna öka solcellens effekt.

  - Jag har studerat det aktiva lagrets övergång från lösning till fast tunn film, säger Ishita Jalan, doktorand i kemi. Den här forskningen kommer att bidra till förståelsen för torkningsprocessen. Att kunna förstå och kontrollera den processen har stor betydelse för prestandan och produktionen när det gäller polymera solceller.

 • 2020-10-13

  Nanoteknikens underbara värld

  Ny forskning om nanosystem av silver på kiselytor har publicerats i en doktorsavhandling på Karlstads universitet. Det handlar om nya metoder för att forma silverfilm på kisel, vilket har gjort det möjligt att i mer detalj studera intressanta kvantmekaniska fenomen.

  - Jag har sysslat med forskning inom nanovetenskap eller mer specifikt materialfysik, med mätning av nanometertunna silverfilmer på kisel, säger Samuel Starfelt, doktor i materialfysik. Kisel är en halvledare som används flitigt inom datorindustrin, medan silver är en metall med bra strömledaregenskaper. Eftersom industrin hela tiden strävar efter allt mindre datorkomponenter, så är det viktigt att förstå vilka nya fysikaliska fenomen som uppstår när de når nanoskalan.

 • 2020-01-30

  Fortsatt forskning i viktlöst tillstånd

  Solcellsforskningen vid Karlstads universitet har beviljats ytterligare ett anslag från Rymdstyrelsen. Det innebär att man återigen kommer utföra experiment i ett flygplan där man skapar så kallad mikrogravitation. Syftet är att bättre förstå hur strukturen av det aktiva lagret på solcellen bildas.

  - Det är otroligt roligt att få förlängning av detta högriskprojekt med Rymdstyrelsen, säger Jan van Stam, professor i fysikalisk kemi vid Karlstads universitet. Vi har dessutom än en gång passerat nålsögat och fått positivt besked från ESA, European Space Agency, om att få göra våra nya experiment under parabelflygningar hösten 2020. Det här är bekräftelser på att vi är på rätt väg och vi sätter därmed Karlstads universitet på kartan när det gäller forskning av internationell betydelse.

 • 2019-12-06

  Internationellt samarbete skalar upp och utvecklas

  Sedan 2016 pågår MIRAI, ett samarbete mellan svenska universitet och lärosäten i Japan. Nu startar en ny period för MIRAI från nästa år med flera svenska och japanska lärosäten. De kommer att samverka inom forskning, utbildning och innovation. Nyligen genomfördes i Stockholm ett möte där man diskuterade nästa steg.

  - Vi ser mycket positivt på att det finns möjligheter att vara med i en fortsatt utveckling av MIRAI eftersom vi haft så goda erfarenheter av det hittillsvarande projektet, säger Jorge Solis, docent i elektroteknik och kontaktperson för MIRAI vid Karlstads universitet. Vi har både haft japanska forskarstudenter här hos oss i Karlstad och studenter från oss har fått möjlighet att resa till japanska lärosäten. Samarbetet omfattar även möjligheter till gästprofessurer.