Nyheter

 • 2023-01-26

  Biträdande lektor som vill bidra till hållbar energiproduktion

  Cleber Marchiori, som kommer från Brasilien, är en av universitetets nya biträdande lektorer. Hans fokus är på att skapa nya material för till exempel produktion och lagring av energi.

  - Inom mitt ämne, materialfysik, händer väldigt mycket spännande nu, säger Cleber Marchiori. Här på Karlstads universitet kombinerar vi experimentell verksamhet med modellering av nya material, till exempel inom forskargruppen organiska solceller. Drivkraften är att vår forskning är med och bidrar med pusselbitar för en hållbar utvecklingen.

 • 2022-11-28

  Besök med förhinder

  Redan för tre år sedan skulle Stefanija Klaric kommit hit från Darwin, Australien, men så kom en pandemi emellan. Nu är hon här och utbyter erfarenheter med kollegor på Karlstads universitet som, liksom hon själv, jobbar med ingenjörsutbildningar.

  - Jag har nu varit här ett tag och det är väldigt givande att träffa både lärare och studenter här på Karlstads universitet, säger Stefanija Klaric, universitetslärare på Charles Darwin University. Alla är jättetrevliga och det är också intressant att se hur utbildningar, som motsvarar de utbildningar vi ger på vårt universitet, genomförs  här och vilken praxis som tillämpas.

 • 2022-10-25

  Mycket nöjd ambassadör besökte Karlstads universitet

  På tisdagen kom Japans ambassadör Noke Masaki till Karlstads universitet för en presentation av samarbetet med japanska universitet och för att träffa forskare och utbytesstudenter.

  - Jag är mycket nöjd, säger han under förmiddagens fikarast där han fick tillfälle att prata med några utbytesstudenter om deras intryck och erfarenheter.

  Noke Masaki inledde sitt uppdrag som ambassadör i Sverige i mitten av november i fjol.

 • 2022-01-25

  Raketforskning i kemi

  Rymdstyrelsen beviljar ytterligare bidrag till solcellsforskningen vid Karlstads universitet. Senare i år kommer forskargruppen i kemi och materialfysik utföra experiment under mikrogravitation vid parabelflygningar i Bordeaux, Frankrike. Syftet är studera hur strukturen av det aktiva lagret på solcellen bildas.

  - Vi är mycket glada över att Rymdstyrelsen fortsätter satsa på vår forskning, säger Jan van Stam, professor i fysikalisk kemi vid Karlstads universitet. Vi har även godkänts av ESA, European Space Agency, om att få göra våra nya experiment under parabelflygningar under 2022. Detta bekräftar att vi står oss väl i den hårda konkurrensen och att vi på Karlstads universitet bedriver forskning av internationell betydelse.

 • 2022-01-10

  Kolnanorör – det nya svarta

  Kolnanorör röner stort intresse för både vetenskaplig forskning och kommersiella applikationer på grund av materialets unika egenskaper. En ny avhandling vid Karlstads universitet handlar om vad som påverkar materialets olika egenskaper.

  - Det saknas idag mätstandarder och klassificeringssystem för kolnanorör, säger Mattias Flygare, nybliven doktor i fysik som precis publicerat sin avhandling. Jag har studerat vilken effekt kristalliniteten har på olika egenskaper, som rörens böjstyrka och elektrisk ledningsförmåga. Vi vet att om rören hade en perfekt atomstruktur så skulle dessa egenskaper vara fantastiskt goda, men verkligheten är oftast inte perfekt. Istället ser vi att rörens väggar består av ett ”lapptäcke” av olika stora ”flagor” med fin atomstruktur.

 • 2021-12-21

  Forskning för effektivare organiska solceller

  Forskningen om organiska solceller vid Karlstads universitet tar nu ytterligare ett steg framåt, tack vare ett forskningsanslag från Vetenskapsrådet.

  Vintersolståndet som inträffar idag, har historiskt setts som betydelsefullt och firats på olika sätt. För oss som lever idag är solen också alltmer betydelsefull för elproduktion.