Tidigare forskningsprojekt inom Litteraturvetenskap