Pågående forskningsprojekt inom Litteraturvetenskap