Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass, 15 hp