Gruppundervisning för blåsinstrument - nybörjargrupp, 7.5 hp