Processorientering i praktiken (PoP) - att utveckla och leda verksamhet, 3.5 hp