Facility management ur ett tjänsteperspektiv, 7.5 hp