Ledarutvecklingsprogram för chefer inom HSB, 15 hp