PoP - Processorientering i praktiken - att utveckla och leda verksamhet, 3.5 hp