Omvårdnad vid orala symtom och tecken på ohälsa, 7.5 hp