Ekonomi för icke ekonomer i ledande befattning, 10 hp