Kulturpolitik i ett historiskt perspektiv

 
7,5 HP