Medarbetare

Sökresultat

20 resultat hittades

Annica Asp Doktorand
Jonas Axelsson Universitetslektor, programledare
Tuula Bergqvist Universitetslektor, programledare
Birgitta Eriksson Professor, senior
Lena Lid Falkman Universitetslektor
Erik Fjell Doktorand
Henrietta Huzell Universitetslektor, ledamot, prodekan
Carin Håkansta Adjungerad lärare
Lars Ivarsson Universitetslektor, studierektor
Jan Ch Karlsson Professor
Patrik Larsson Professor, dekan, dekanus
Robert MacKenzie Professor
Kristina Palm Gästforskare
Pia Renman Doktorand
Josef Ringqvist Doktorand
Silja Sihvonen Fakultetsadministratör
Kristian Vänerhagen Universitetsadjunkt
David Regin Öborn Fakultetsadministratör, doktorand