Kalendarium

ALLTID PÅ EN MÅNDAG - en serie öppna lunchseminarier med tips för framgångsrika studier Lär dig Zotero - ett program där du enkelt kan samla dina källor och skapa referenslistor Medverkande: Irina Persson, bibliotekariePlats: Studieverkstaden, universitetsbiblioteket plan 3Tid: 12:30 - 13:00Alla seminarier HT 2018
Solceller av plast eller såser som skär sig Inom ett större samarbete mellan kemister och fysiker på fyra lärosäten, Karlstads universitet, Chalmers tekniska högskola, Lunds universitet och Linköpings universitet, studeras hur strukturen i det aktiva lagret i en organisk solcell bildas och kan påverkas.
Seminar with Lena Gross, a PhD candidate in Anthropology at University of Oslo. "Canada’s oil sands industry is the largest labour sector in Northern Alberta. Oil sands are, as the name already tells, oil mixed with sand and water, and sometimes, other fossil fuels. Alberta's oil sands deposits stretch over 142,200 square kilometers of land that is the homeland of many Indigenous nations.
Karin Ängeby försvarar sin doktorsavhandling i omvårdnad "Prolonged latent phase of labour: prevalence, labour outcomes, quality of care, women´s experiences and preferences and psychometric properties of a questionnaire". Händelsen är öppen för allmänheten. Medverkande Anna Dencker, docent, opponent, Göteborgs universitet Ove Axelsson, senior professor, betygsnämnd, Uppsala universitet Lena Mårtensson, professor, betygsnämand, Högskolan i Skövde Ingela Wiklund, docent, betygsnämnd, Karoli
Elisabet Mellroth försvarar sin doktorsavhandling i pedagogiskt arbete, "Harnessing teachers' perspectives: Recognizing mathematically highly able pupils and orchestrating teaching for them in a diverse ability classroom" Händelsen är öppen för allmänheten. Medverkande Marianne Nolte, opponent, professor, Universität Hamburg Lisa Björklund Boistrup, betygsnämnd, docent, Stockholms universitet Magnus Österholm, betygsnämnd, docent, Umeå universitet Kerstin Göransson, betygsnämnd, professor,
Samverkan med näringsliv och offentlig verksamhet är viktigt både för oss och våra studenter. Därför har vi skapat många olika typer av mötesplaser där studenter och deras framtida arbetsgivare kan knyta kontakter, till exempel Handelsfrukost. Frukosten serveras kl.8.30 och 9.00 börjar föredraget, som håller på fram till kl.10.00. Anmäl dig senast fredag 7 december på handelsfrukost@kau.se.
Daniel Olsson försvarar sin doktorsavhandling i biologi "Student Sustainability Consciousness: Investigating the effects of Education for Sustainable Development in Sweden and Beyond". Händelsen är öppen för allmänheten. Medverkande Jan Činčera, associate professor, opponent, Masaryk university Brno, Tjeckien Per sund, docent, betygsnämnd, Stockholms universitet och Karlstads universitet Astrid Tonette Sinnes, professor, betygsnämnd, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Norge El
Ann-Catrin Blomberg försvarar sin doktorsavhandling i omvårdnad " Perioperativ vård - Operationssjuksköterskans kliniska kompetens". Händelsen är öppen för allmänheten. Medverkande Anna Forsberg, professor, opponent, Lunds universitet Carin Elmqvist, docent, betygsnämnd, Linnéuniversitetet Christine Leo Swenne, docent, betygsnämnd, Uppsala universitet Samuel Edelbring, docent, betygsnämnd, Örebro universitet Upplysningar Lillemor Lindwall, professor E-post: lillemor.
Katrin Lättman försvarar sin avhandling i psykologi, "Perceived Accessibility - Living a satisfactory life with help of the transport system" Händelsen är öppen för allmänheten. Medverkande Ingrid Zakrisson, opponent, professor, Mittuniveristetet Sonja Forward, betygsnämnd, docent, Statens väg- och transportforskningsinstitut Ulf Mellström, betygsnämnd, professor, Karlstads universitet Andreas Nilsson, betygsnämnd, docent, Göteborgs universitetet Upplysningar Britt-Marie Shandrew Telefon
Djamila Fatheddine försvarar sin avhandling i litteraturvetenskap, "Den kroppsliga läsningen: Bildningsperspektiv på litteraturundervisning" Händelsen är öppen för allmänheten. Medverkande Eva Hultin, opponent, professor, Uppsala universitet Olle Widhe, betygsnämnd, docent, Göteborgs universitet Bengt-Göran Martinsson, betygsnämnd, professor, Linköpings universitet Bo Dahlin, betygsnämnd, professor, Karlstad universitet   Upplysningar Denita Gustavsson Telefon: 054-700 1434 E-post: den
Karlstads universitets årliga jobbmässa Hotspot arrangeras 2019 på onsdagen den 13 februari. Start 09.30 Slut 15.00 Detaljerat program uppdateras kontinuerligt på Hotspots webb.   Kontakt Cindy Bråtenfeldt, projektledare Externa relationer Telefon: 054-700 2620  
Prenumerera på Kalendarium