Kalendarium

Kari Løvaas försvarar sin doktorsavhandling i litteraturvetenskap "Be for meg også. Om skapelse, forkrøpling og lengsel etter forløsning I moderne poetologisk tenkning" Doktorsavhandling Løvaas 2020:17 Avhandlingen handlar om följande (ur baksidestexten): ”Skapningens sukk og klage. Denne avhandlingen undersøker litterære og språkfilosofiske gestaltninger av dette motivet, som hører hjemme i et bibelsk narrativ om skapelse og fall; kall og forkrøpling.
ALLTID PÅ EN MÅNDAG - en serie öppna lunchseminarier med tips för framgångsrika studier Fixa det sista Skriver du uppsats och har frågor om hur man refererar, gör en innehållsförteckning, sidnumrerar, registrerar i Diva eller annat? Kom till terminens sista Alltid på en måndag så hjälps vi åt (om vi blir många delar vi upp oss i grupper). Medverkande: Ann Dyrman, Linda Borg, Åsa Möller (bibliotekarier)Plats: https://kau-se.zoom.us/j/61464982950Tid: 12:30 - 13:00Alla seminarier VT 2020
Skrivhandlerare ger råd och tips på hur du kan utveckla ditt akademiska skrivande. DROP-IN-TIDER: Tisdag kl. 12-13 Torsdag kl.12-13 PLATS: https://kau-se.zoom.us/my/kaubibl Boka individuell skrivhandledningDu kan även boka individuell skrivhandledning via vårt bokningssystem (se länk nedan). Under vissa perioder är skrivhandledningen mycket efterfrågad. Boka därför handledning i god tid. Boka skrivhandledning
Varje torsdag läser anställda och studenter högt ur sina favoritböcker. Vi samlas i ett Zoom rum (adressen kommer senare) kl.12 och läser från kl.12.15 till senast kl.12.55. Tag med din matlåda, eller sit direkt i ditt kök och lyssna medan du äter! Alla är hjärtligt välkomna.   Upplysningar: Irina Persson Telefon 054-700 1676 Epost irina.persson@kau.se
Examenshögtiden ingår som en del i vår Akademiska Högtid och från och med 2015 är sjuksköterskornas avslutningsceremonier i januari och juni deras officiella examenshögtid. Sjuksköterskestudenterna har enligt tradition haft en egen avslutningshögtid i alla år, arrangerad av en egen examenskommitté och studentföreningen Cura. Ett beslut togs 2015 att slå ihop deras avslutningshögtid och examenshögtid.
Jenny Höglund försvarar sin doktorsavhandling "Naturbaserade insatser i socialt arbete – En studie av lantgårdsbaserade dagverksamheter med sociala mål" Doktorsavhandling Jenny Höglund, 2020:20 Nedan följer en kort beskrivning av innehållet (ur baksidestexten): "Detta är en avhandling om naturbaserade insatser i socialt arbete med fokus på lantgårdsbaserade dagverksamheter med sociala mål.
Varje torsdag läser anställda och studenter högt ur sina favoritböcker. Vi samlas i ett Zoom rum (addressen kommer senare) kl.12 och läser från kl.12.15 till senast kl.12.55. Tag med din matlåda, eller sit direkt i ditt kök och lyssna medan du äter! Alla är hjärtligt välkomna.   Upplysningar: Irina Persson Telefon 054-700 1676 Epost irina.persson@kau.se
Hur gör man dataspel och hur programmerar man trafikljus? Den 22-26 juni arrangeras ett sommarkollo på Karlstads universitet för barn i åldrarna 10-12 år. Vi vill inom det här projektet planera och genomföra en aktivitet i början av sommarlovet där ungdomar i ålder 10-12 år får möjlighet att dagtid under en vecka träffa studenter och lärare från universitetet och genomföra olika aktiviteter där digitalisering är i fokus. Vad? DigitalkolloVar?
Daniel Ekbåge försvarar sin doktorsavhandling "Process modelling in pulp and paper manufacture - Application studies with aspects of energy efficiency and product quality". Händelsen är öppen för allmänheten. Medverkande Birgitta Engberg, docent, opponent, Mittuniversitetet Johan Carlson, professor, betygsnämnd, Luleå tekniska universitet Simon Harvey, professor, betygsnämnd, Chalmers tekniska högskola Karin Granström, docent, betygsnämnd, Karlstads unviversitet Upplysningar Lars Nilsson,
Akademisk högtid är framflyttad till den 27 november på grund av det rådande läget med coronaviruset. Högtidsföreläsningen med våra nya professorer genomförs på KCCC kl. 09-11.15. Platser enligt först till kvarn-principen. Föreläsningen leds av moderator Martin Löfgren. Ceremonin sker i Aula Magna kl. 16-18.00, vänligen notera att platserna ska vara intagna kl. 15.45. Ceremonin leds av övermarskalk Henrietta Huzell. Händelsen är öppen för allmänheten, men föranmälan krävs till ceremonin.
Välkommen till en forskningskonferens anordnad i samverkan av GAPF (Glöm aldrig Pela och Fadime), Karlstads universitet samt forskarnätverket Forum för våldsstudier och våldsprevention. Konferensen riktar sig till studenter, lärare, yrkesverksamma samt till övriga intresserade. Konferensen är kostnadsfri men anmälan krävs!
Prenumerera på Kalendarium