Kalendarium

För att ge barn och unga en bra start i livet behövs mer forskningsbaserad kunskap. Nu inviger Karlstads universitet CBU, Centrum för forskning om barns och ungas psykiska hälsa och uppväxtvillkor. Välkommen!   Forskningen rör olika faktorer kring barns och ungas psykiska hälsa och uppväxtvillkor, risk- och skyddsfaktorer.  Vi är inriktade på tillämpning i praktiken och forskningen sker ofta i samverkan med till exempel skola, hälso- och sjukvård eller socialtjänst.

(Länken för att prenumerera leder till ett rss-flöde)

Prenumerera på Kalendarium