Kalendarium

Sara Davoudi försvarar sin doktorsavhandling i företagsekonomi, "What happened with the leviathan of the Public Sector? The challenges of vertical coordination and its effect on public value in regional public organizations"  Händelsen är öppen för allmänheten. Medverkande Anders Fundin, opponent, professor, Mälardalens högskola Andreas Hellström, betygsnämnd, universitetslektor, Chalmers tekniska högskola Jörgen Elbe, betygsnämnd, professor, Högskolan Dalarna Margareta Friman, betygsnämnd
The 7th International Conference on Mobile Communication Technology for Development (M4D 2021) is scheduled for the last days of June, 2021 (workshops 28 June, conference 29-30 June). This conference series welcomes researchers, practitioners and all those with interest in the use, evaluation, and theorizing of mobile communication technologies for development. M4D conferences combine two days of plenary parallel paper sessions, panel sessions, short presentations, posters and workshops.

(Länken för att prenumerera leder till ett rss-flöde)

Prenumerera på Kalendarium