Kurser i Arbetsvetenskap

Arbetsvetenskap vid Karlstads universitet har en samhällsvetenskaplig inriktning. Inom ämnet utbildar och forskar vi i frågor som rör det moderna arbetslivet. Vi ger kurser på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå.

Grundnivån utgörs av A-, B- och C-kurser om sammanlagt 90 hp och omfattar kärnområden som arbetsorganisation, arbetsvillkor och arbetsmarknad. Kurserna ingår då arbetsvetenskap är huvudämne i en kandidatexamen. De är också obligatoriska för dem som läser programmet Personal och arbetsliv (PA-programmet). PA-programmet ger kompetens att arbeta på handläggar- och chefsnivåer med personal- och arbetslivsfrågor inom företag och förvaltningar. Undervisningen är kopplad till aktuell forskning och under studietiden ges studenterna goda möjligheter till kontakter med det omgivande näringslivet samt internationellt utbyte. Den som har en kandidatexamen med arbetsvetenskap som huvudämne kan läsa vidare på avancerad nivå. I samarbete med Göteborgs universitet och högkolan i Borås en magisterkurs om 60 hp. Forskarutbildning som resulterar i en filosofie doktorsexamen bedrivs också inom ämnet. För att komma in på denna krävs en magisterexamen.

Kurser på grundnivå

ArbetsvetenskapUtbildningstillfällen

Kurskod: AVGA30

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–3
Svenska
 Fristående kurs
30 HP
Arbetsvetenskap personalinriktningUtbildningstillfällen

Kurskod: AVGB41

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska
 Fristående kurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 4–23
Svenska
 Fristående kurs
30 HP
Arbetsvetenskapliga kunskapstraditioner och teorier inklusive examensarbeteUtbildningstillfällen

Kurskod: AVGC65

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska
Programkurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 4–23
Svenska
 Fristående kurs
30 HP
Grundläggande vetenskapligt arbete i arbetsvetenskapUtbildningstillfällen

Kurskod: AVGB60

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 13–17
Svenska
Programkurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 14–18
Svenska
Programkurs
7,5 HP
HRM i en global kontextUtbildningstillfällen

Kurskod: AVGI10

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-25
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 19–23
Engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Inkluderande och hållbar arbetsmiljöUtbildningstillfällen

Kurskod: AVGB42

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 18–22
Svenska
Programkurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 19–23
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Praktik I: arbetsvetenskap Utbildningstillfällen

Kurskod: AVGB50

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 13–17
Svenska
Programkurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 14–18
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Praktik II: arbetsvetenskapUtbildningstillfällen

Kurskod: AVGB55

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 13–22
Svenska
Programkurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 14–23
Svenska
Programkurs
15 HP

Kurser på avancerad nivå

Arbetsvetenskap - MagisteruppsatsUtbildningstillfällen

Kurskod: AVAD88

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Ortsoberoende)
100% (Dag)
v. 13–22
Svenska
Programkurs
VT-25
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 14–23
Svenska
Programkurs
15 HP
Forskningsmetoder inom arbetsvetenskapenUtbildningstillfällen

Kurskod: AVAD87

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Ortsoberoende)
100% (Dag)
v. 3–12
Svenska
 Fristående kurs
VT-25
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 4–13
Svenska
Programkurs
15 HP