Lansering av boken ”Revision – i går, i dag och i morgon”