Stefan Alfredsson

 
Universitetslektor i datavetenskap