Patrik Möller

 
Fil. dr i idé- och lärdomshistoria, universitetslektor i kulturstudier