Mikael Svanberg

 
Universitetslektor, docent och excellent lärare i historia