Maria Holmgren Troy

 
Professor i engelska, Föreståndare för KuFo (Kulturvetenskapliga forskargruppen)