Magdalena Raivio

 
Lektor i pedagogiskt arbete med inriktning mot förskolan, Fil. Dr. i religionsvetenskap