Lena Karlberg

 
Doktorand i pedagogiskt arbete, utbildningsledare i rektorsutbildningen