Lena German-Millberg

 
Programledare för specialistsjuksköterskeprogrammen, utvecklingsstrateg för uppdragsutbildning