Kristina Palm

 
Lektor i arbetsvetenskap, docent i industriell arbetsvetenskap