Kerstin Andersson

 
Universitetslektor i datavetenskap