Katarina Grim

 
Dr i vårdvetenskap. Lektor och docent i socialt arbete.