Katarina Grim

 
Dr i vårdvetenskap. Lektor i socialt arbete.