Hans Olof Gottfridsson

 
Filosofie doktor och universitetslektor i kulturgeografi