David Johansson

 
Universitetslektor i civilrätt, jur. dr