Carolina Jernbro

 
PhD, Lektor i Folkhälsovetenskap