Carin Lindskog

 
Unviersitetsadjunkt i Projektledning och Filosofie doktor i Informatik