André Jansson

 
Professor i medie och kommunikationsvetenskap