Anders Ringnér

 
Docent i omvårdnad, affilierad forskare