Friluftsdag

Förnamn och efternamn.
Karlstads universitet kommer att behandla personuppgifter för att kunna planera och administrera ovan nämnda händelse. Personuppgifter från eventdeltagare som kommer att samlas in och behandlas är: namn, mejladress, utbildning, årskurs samt eventuella kostpreferenser. Det är helt frivilligt att deltaga och du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att ange orsak, vilket dock inte påverkar behandling som skett innan återkallandet. Karlstads universitet kommer att behandla uppgifterna på ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av dem.
Om du önskar mer infromation kan du läsa här