Anmälan workshop studieteknik

Förnamn och efternamn
Valbara workshops
Starta kursen: Hur hinner jag läsa all kurslitteratur? Kan jag planera mina studier för att lära mig bättre?
Planera kursen: Hur hänger jag med i kursen? Hur gör jag för att hinna plugga OCH träffa mina vänner?
Strukturera kursen: Kan jag använda studieteknik för att hjälpa mig att komma ihåg allt som jag lär mig?
Karriärcoachning: Vad läser jag och varför?
Tentaplugg: Planera tentaplugget för att maxa inlärningen och resultatet på tentan.
Tentaplugg: Hur förbereder jag mig bäst inför tentan?
Tentaplugg: Planera tentaplugget, vilka tekniker kan jag använda mig av för att lyckas på tentan?
Karriärcoachning: Vart är jag på väg och vilka förmågor får jag med mig?
Starta kursen: Hur hinner jag läsa all kurslitteratur? Kan jag planera mina studier för att lära mig bättre?
Planera kursen: Hur hänger jag med i kursen? Hur gör jag för att hinna plugga OCH träffa mina vänner?
Strukturera kursen: Kan jag använda studieteknik för att hjälpa mig att komma ihåg allt som jag lär mig?
Tentaplugg: Planera tentaplugget för att maxa inlärningen och resultatet på tentan.
Tentaplugg: Planera tentaplugget, vilka tekniker kan jag använda mig av för att lyckas på tentan?
Karlstads universitet kommer att behandla personuppgifter för att kunna planera och administrera studentambassadörsaktiviteter. Personuppgifter som kommer att samlas in och behandlas är: namn, mejladress, telefonnummer, adress, språk och utbildning. Det är helt frivilligt att deltaga och du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att ange orsak, vilket dock inte påverkar behandling som skett innan återkallandet. Karlstads universitet kommer att behandla uppgifterna på ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av dem.

Om du önskar mer information kan du läsa här