Anmälan CV- och Pitchföreläsning med Drivhuset

Jag deltar på:
Här erbjuds du möjligheten att ta en professionell profilbild för ditt CV med hjälp av en fotograf på plats i anslutning till CV-föreläsningen