Bachelor of Science in Enviromental and Energy Engineering

 
180 ECTS credits
tre olika bilder på studenter som pluggar solcellspark och studenter och lärare