Master programme in English: Literary specialisation

 
120 ECTS credits
två kvinnor studerar vid bord i bibliotek