Kalendarium

Välkommen till Humanistdagarna 2024!Humanistdagarna är ett öppet evenemang på Karlstads universitet den 9–10 oktober 2024, där du som publik får möta forskare inom humaniora här på Karlstads universitet och inbjudna gästföreläsare. Välkommen att ta del av presentationer som spänner över ett brett humanistiskt forskningsfält, med både lokal förankring och världsomspännande perspektiv!Humanistdagarna är ett kostnadsfritt arrangemang som är öppet för alla.

(Länken för att prenumerera leder till ett rss-flöde)

Subscribe to Kalendarium