Vi bedriver världsledande tjänsteforskning

CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, är en del av Karlstads universitet och ett av världens främsta forskningscentra med fokus på tjänster och värdeskapande genom tjänster.

CTF är ett mångvetenskapligt forskningscentra och bildades 1986. Vi har ett 60-tal forskare och forskarstuderande verksamma inom företagsekonomi, arbetsvetenskap, datavetenskap, sociologi, religionssociologi och psykologi.

Vi är engagerade i utbildning på grund- och avancerad nivå vid Karlstads universitet och har ett omfattande samarbete med näringsliv och offentliga organisationer.

Vi strävar efter att vara i framkanten av den internationella forskningsfronten.

Excellent forskargrupp vid Karlstads universitet

Sedan december 2013 är CTF en av två excellenta forskargrupper vid Karlstads universitet.

"Vårt uppdrag som universitet är att vårda, skapa och förmedla ny kunskap. Vid Karlstads universitet forskar vi inom traditionella akademiska ämnen och inom mångvetenskapliga områden med utgångspunkt i samhällets behov. För att ytterligare stärka vår forskningskvalitet har vi låtit externa experter granska våra miljöer. Det har resulterat i två excellenta forskargrupper, Centrum för tjänsteforskning (CTF) och Datavetenskap (CS) samt tre starka forskargrupper, Interact (fysik, kemi och kemiteknik), kulturvetenskapliga forskargruppen Kufo och karaktärisering och modellering av material (CMM)."

 

CTFs grundare professor Bo Edvardsson, vice rektor vid Karlstads universitet.